مشاوره ارزیابی آثار هنری

دکتر آرش سلطانعلی

امروزه گستره بازارهای هنر معاصر همچون آرت فرها، بینال ها، حراج ها، پلتفرم ها، بازارهای nft  و بستر اولیه آنها یعنی نمایشگاه ها نیاز به مسائلی همچون ارزیابی آثار به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت در مبادلات خرید و فروش، تعیین مالکیت، حل اختلاف قیمت، تخمین و سنجش قیمت درست، اصالت اثر، تعیین ارزش واقعی و قیمت گذاری آثار،  و.. را برای گالری داران، مجموعه داران و مشاوران در مورد آثار هنری بیش از پیش ایجاد کرده است.

این ارزیابی چه از جنس ارزیابی در حوزه نقد آثار باشد و چه ارزیابی در فضای بازارهای هنری معیارهای خاصی را می طلبد تا به نحو درست یک اثر را مورد بررسی قرار دهد. به طور کلی در ارزیابی یک اثر هنری مواردی از قبیل:

 • قدمت و تاریخ اثر
 • مقوله، سبک، مکتب و جنبش اثر در تاریخ هنر
 • زمینه و بافتار تاریخی اجتماعی سیاسی اثر
 • نیت و قصد هنرمند
 • ارتباط ساختار و فرم اثر با قصد هنرمند
 • خلاقیت هنرمند در  شیوه کشف و بیان هنری
 • متریال و تکنیک هنری
 • مهارت و کیفیت اثر هنری
 • داشتن ارزش زیبایی شناسی
 • معناو مفهوم اثر
 • منحصر به فرد بودن
 • داشتن مخاطب
 • اصالت
 • اهمیت اثر
 • ابعاد اثر
 • موضوع اثر

مورد توجه قرار می گیرند. 

بدین منظور ما با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه؛ قیمت گذاری آثار هنری، سنجش قیمت و تعیین اصالت آثار به هنرمندان، مجموعه داران، گالری داران و افراد علاقه مند به این حوزه آنها را در پیمودن مسیر حرفه ای و شخصی شان به منظور دستیابی به پیشرفت و موفقیت مستمر همراهی خواهد کرد.

آرش سلطانعلی مشاور هنری

۱- ارزیابی اصالت آثار هنری:

اصالت یک اثر به معنای تعیین درست انتساب یک اثر به هنرمند است. امری که نیازمند دانش تخصصی ارزیابی آثار است و از شناخت ویژگی هایی مانند شاخصه های فیزیکی اثر، شناخت هنرمند، دوران کاری او، آثار خلق شده، مالکان و وارثان اثر و… بدست می آید.

۲- ارزیابی قیمت آثار هنری:

اولین قدم در قیمت گذاری آثار هنری سنجش قیمت آثار است. این سنجش با توجه به مولفه هایی نظیر؛ مهارت و کیفیت اثر هنری، دارا بودن ارزش زیبایی شناسی، قدمت و تاریخ اثر، متریال و تکنیک، ابعاد، اهمیت اثر در تاریخ هنر، موضوع، محبوبیت هنرمند صورت می گردد، قدم بعدی در این مسیر توجه به عرضه و تقاضا در بازار، جریانات هنری غالب، میزان شرکت اثر در نمایشگاه ها و بازارها و مسائلی از این دست است.

۳- زمینه و بافتار تاریخی- اجتماعی- سیاسی اثر

درنظر داشتن بستر تاریخی، اجتماعی، سیاسی که اثر در آن شکل گرفته است، ما را در فهم بهتر عناصر و المان های موجود در اثر و نیز مفهوم آن یاری می رساند.

۴- نیت و قصد هنرمند

آشنایی با آنچه یک هنرمند قصد بازنمایی آن را در یک اثر، مجموعه کاری و یا طول دوران حرفه ای اش دارد و بیشتر به شکل یک درون مایه و مفهوم کلی در آثارش پنهان است در تفسیر و ارزیابی عناصر و شاخصه های موجود در یک اثر کمک کننده است.

۵- ارتباط ساختار و فرم اثر با قصد هنرمند

سنجیدن اثر هنری خلق شده با آنچه هنرمند از طریق استیت منت، صفحه شخصی، مصاحبه و… طرح می کند ما را به ارزیابی میزان موفقیت او در هماهنگ کردن فرم اثر با محتوای ذهنی اش یاری می رساند.

۶- خلاقیت هنرمند در شیوه کشف و بیان هنری

می توان گفت خاص بودن هر اثر هنری در کار یک هنرمند، به میزان فردی کردن شیوه درک و دریافت اش از جهان اطراف و مقولات ذهنی اش باز می گردد. اینکه مفاهیم و ایده ها تا چه اندازه از صافی شیوه زیستی و من شخصی او گذر کرده اند و بیان شخصی او را با خود دارند.

۷- متریال و تکنیک هنری

متریالی که یک هنرمند در خلق یک اثر به کار می برد باید متناسب با مفهوم و یا قصدی باشد که سعی در خلق آن را دارد و نیز تکنیکی که به بهترین شیوه پتانسیل درونی متریال را آزاد کند.

۸- مهارت و کیفیت اثر هنری

کیفیت یک اثر به میزان مهارت هنرمند در استفاده از متریال و تکنیک بکاربرده شده دارد. امری که در ماندگاری اثر نیز در طول زمان موثر است. همچنین هماهنگی فرم، محتوا و بیان هنری او نیز به کلیت فیزیکی اثر کمک می کند.

کیوریتور آرت دایرکتـور

۹- داشتن ارزش زیبایی شناختی

ارزش زیبایی شناختی با برانگیختن میزان حس و واکنش زیبایی شناسانه در ادراک مخاطب مشخص می شود. بدین معنی که اثر باید از لحاظ عاطفی مخاطب را درگیر کرده و به او حس زیبایی شناسانه القا کند.

۱۰- معناو مفهوم اثر

معنا و مفهوم در آثار بازنمودی و مفهومی-در هنر معاصر- باید قابل درک و نیز متناسب با فرم و قصد هنرمند باشند.

۱۱- منحصر به فرد بودن

آنچه یگانگی، خاص و منحصر به فرد بودن یک اثر را مشخص می کند تلاش هنرمند برای بیان درونیات و دغدغه هایش به شیوه ای شخصی و خلاقانه است. این امر ممارست زیادی می طلبد و از پس سال ها آموزش، تجربه و آزمون و خطا برمی آید تا بتواند به بیان درستی از برآیند زیست درونی اش با آموزه ها و مفاهیم مورد نظر خود برسد.

۱۲- داشتن مخاطب

امری که در فلسفه هنر به طور کلی مطرح می شود مخاطب داشتن اثر هنری است و در مباحث تخصصی تر نیز میزان ارتباط مخاطب، ادراک او و توجه کلی و عمومی که به اثر می شود مورد توجه قرار می گیرد.

۱۳- اصالت

اصالت یک اثر به معنای تعیین درست انتساب یک اثر به هنرمند است. امری که نیازمند دانش تخصصی ارزیابی آثار است و از شناخت ویژگی هایی مانند شاخصه های فیزیکی اثر، شناخت هنرمند، دوران کاری او، آثار خلق شده، مالکان و وارثان اثر و… بدست می آید.


درخواست در زمینه مشاوره ارزیابی آثار هنری


۱۴- اهمیت اثر

آثاری که در یک بزنگاه تاریخی و واقعه مهم خلق می شوند، بازنمایی کننده دوران خاص سیاسی- اجتماعی- تاریخی هستند و نیز تاثیر گذار بر یک جنبش خاص و یا نماینده آن هستند نشان از اهمیتی دارند که اثر دارای آن است. همچنین آثار هنرمندان مشهور که قدمت زیادی دارند و یا از مهم ترین آثار آنها به شمار می روند جزء این دسته قرار می گیرند.

۱۵- ابعاد اثر

در بعضی از آثار انتخاب درست ابعاد و اندازه، در انتقال بهتر پیام، مفهوم و یا حس زیبایی شناختی ضروری است. برای مثال آثاری که یک واقعه تاریخی و تراژیک را بازنمایی می کنند درابعاد بزرگ تر تاثیر حسی عمیق تری بر مخاطب دارند. همچنین اندازه آثار در تعیین قیمت آنها نیز تعیین کننده است.

۱۷- موضوع اثر

موضوع اثر مانند سطح بیرونی مفاهیم و درون مایه اثر عمل می کند و باید بتواند ارتباط لازم را مابین لایه های عمیق تر معنا و صورت آشکار شده اثر برقرار کند و متناسب با درونیات آن باشد. انتخاب درست موضوع در بازنمایی یک مفهوم پتانسیل های آن را آزاد کرده و به درک بهتر آن نیز توسط مخاطب کمک می کند.

ارائه مشاوره و ارزیابی کارشناسانه به هنرمندان، مجموعه داران و گالری داران در دستیابی به صحت و دقت در مبادلات خرید و فروش آرت فرها و حراجی ها، فروش موفق آثار در بازارهای هنری، تخمین و سنجش قیمت آثار و تعیین ارزش، قیمت و اصالت آثار از خدمات مجموعه ما به افراد علاقه مند در این حوزه است و جناب آقای دکتر آرش سلطانعلی نیز با در اختیار گذاشتن نظرات کارشناسی خود، آنها را در پیمودن حرفه ای این مسیر یاری خواهند کرد.