پروژه ها – UNIX

ماموریت برند (Brand Mission)

ایجاد پرستیژ و تشخص به واسطه کیفیت تولید و رفتار نزد مشتریان و مخاطبین

اهداف (Goals)

برخورداری از حداکثر سهم بازار قابل دستیابی از رقبا و افزایش هزینۀ ورود به بازار برای رقبای احتمالی آتی

ارزش پیشنهادی UNIX به گروه های هدف

UNIX2-768x310

ویژگی‌های کلیدی برند – Brand Attributes

 • تولید داخل
 • تنوع در طرح
 • شخصی دوزی made to measure
 • خوش دوخت

مزیت های کلیدی برند – Brand Benefits

 • حس مالکیت طرح و مدل محصول ، تکدوزی و نسخ محدود
 • حس خاص بودن
 • حس اعتماد به نفس
 • شیک و مد روز

جوهره برند – Brand Essence

فاخر و افسونگر

ارزش – Value

انتخاب

احترام

تمایز

پرستیژ

 

ارزشهای عملکردی

 • سودآوری
 • رویکرد نوآورانه و مدرن
 • رویکرد تخصصی
 • مدیریت حرفه ای
 • کیفیت عالی

ارزشهای عاطفی

 • اهمیت دادن به ارزش ارائه شده، به جای تاکید بر سود مادی
 • دوستی از جنس اعتماد و صداقت
 • جسارت و شهامت
 • تفاوت، رسمیت و زنانگی
 • وفاداری و حس تعلق خاطر نسبت به شرکت در کارکنان
 • انعطاف و شکیبایی در محیط
 • فرهنگ سازمانی یکپارچه ( فرهنگ با مهر و محبت)

جایگاه ذهنی برند (positioning)

 • تولید کننده برتر و باکیفیت پوشاک روی بانوان شیک و متفاوت، به صورت حرفه‌ای و با طراحی متنوع مدرن و آرتیستیک

وعدۀ برند (Brand Promise)

احساس خاص و دلفریب و فاخر بودن را با Unix بدست می آورید.

 

طراحی هویت یکپارچه سازمانی
(Corporate Identity)