کیوریتوری نمایشگاه های خارجی

کیوریتور آرت فرها و اکسپوهای

امروزه یک کیوریتور دانش خود را در زمینه تاریخ هنر، هنر معاصر، اقتصاد هنر و نقد هنری با روابط و تسلطش بر جریانات و رویدادهای بازار هنر ادغام کرده تا با خلق معانی جدید بر درک مخاطب از هنر و نیز شکل دهی رویدادهای هنری نو در صحنه های هنری همچون نمایشگاه های داخلی و خارجی، آرت فرها، حراجی ها و بینال ها تاثیر بگذارد.

حضور و فعالیت کیوریتورها در مفهوم و جریان سازی و تشکیل نهادها و رویدادهای هنری در هنر معاصر امروز بسیار پررنگ و تاثیرگذار شده است، برای مثال هر سال بیشتر بر تعداد نمایشگاه هایی با محوریت مرور آثار هنرمندان، مجموعه های جدید موزه ای از آثار هنری، هنر بومیان، سیاه پوستان، شرق آسیا، زنان، اقلیت های جنسی، تاریخ مفهومی هنر و… افزوده می شود. به طوریکه دیگر به سختی می توان  اثر هنری را بدون بستر جدید آن که متشکل از مفهوم سازی، شبکه ارتباطی، رویدادهای هنری و گفتمان های پیرامونی اش است، درنظر گرفت.

کیوریتوری نمایشگاه های خارجی

وجود موزه های هنر معاصر، آرت فرها و اکسپوهای جدید علاوه بر گردآوری و نمایش آثار هنری؛ گالری داران، کیوریتورها، متخصصان هنر معاصر، ارزیابان، و … را به منظور تبادل و تعامل هدفمند درکنار یکدیگر جمع می کند تا با حضور مستمر و حفظ حلقه ارتباطی به جذب سرمایه از حامیان موثر و بالقوه و نیز فرصت های جدید آشنایی با هنرمندان برسند تا بتوانند استعدادهای نوظهور را شناسایی کرده و به تثبیت جایگاه هنرمندان حرفه ای تر و فروش آثار اساتید بزرگ بپردازند. شناسایی آرت فرهای جریان ساز و متناسب با اهداف و آثار هنری هنرمندان نیز باید مورد توجه یک کیوریتور حرفه ای قرار گیرد.


درخواست مشاوره در زمینه کیوریتوری


همچنین امروزه کیوریتوران بیش از پیش با گالری داران، خریداران، مجموعه داران، سرمایه گذاران، حامیان هنر، منتقدان، نهادهای هنر، کارشناسان هنر، دلالان و ارزیابان در ارتباطند و همچون واسط و نهاد یکه ای فضای جشنواره ها، موزه ها، اکسپوها و حراجی ها را به منظور ایجاد شبکه گسترده تری از مخاطبان برای معرفی هنرمند به بازار هنر، ارائه، فروش آثار و شبکه سازی قوی درمی نوردند.

آرش سلطانعلی مدیریت پروژه های هنری

بدین منظور جناب آقای دکتر آرش سلطانعلی در زمینه مدیریت پروژه های هنری و کیوریتورینگ نمایشگاه های داخلی و خارجی با ارائه مشاوره تخصصی در مسائلی همچون؛ مباحث نظری کیوریتوری، ارتباط کیوریتور با بازارهای هنری، نحوه انتخاب آثار برای یک نمایشگاه، مفهوم پردازی، استیتمنت نویسی، ارتباط موثر با نهادهای هنری، بررسی هنر معاصر، نقش کیوریتور، برپایی نشست های تحلیل و نقد آثار، نحوه ارتباط با مخاطب از طریق رسانه ها، پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی و…به هنرمندان، گالری داران و افراد علاقه مند به این حوزه آنها را در پیمودن مسیر حرفه ای و شخصی شان به منظور دستیابی به پیشرفت و موفقیت مستمر همراهی خواهند کرد.