خانه

[ux_slider hide_nav=”true” nav_color=”dark” bullet_style=”dashes” timer=”5000″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” bg=”3920″ bg_size=”orginal”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” height__md=”357px” bg=”3921″ bg_size=”orginal”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” height__md=”334px” bg=”3922″ bg_size=”orginal”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” height__md=”310px” bg=”3923″ bg_size=”orginal”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”160px” height__md=”310px” bg=”3924″ bg_size=”orginal”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”4″]

[featured_box pos=”center” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”4213″ width=”25″ link=”http://soltanali.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/”]

اجرای پروژه های برندسازی محصولات، شرکت ها و سازمان ها، برندسازی شخصی، بازسازی برند و تدوین برنامه های بازاریابی

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″]

[featured_box pos=”center” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”4216″ width=”25″ link=”http://soltanali.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/”]

مشاوره در حوزه سیستم برندسازی یکپارچه ، تحقیقات، عارضه یابی سازمانی، تدوین استراتژی، سازماندهی واحد فروش و بازاریابی

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″]

[featured_box pos=”center” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”4220″ width=”25″ link=”http://soltanali.com/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3/”]

آموزش برندسازی، مدیریت برند، ارتباطات بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی تجاری،طراحی هویت سازمانی

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1146″ lightbox=”true” image_hover_alt=”overlay-add-50″ link=”#”]

[ux_image id=”7454″ depth=”2″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

آرش سلطانعلی


مشاور ارشد تبلیغات و برندسازی

استاد دانشگاه و نویسنده مقالات و کتاب های برندسازی

[button text=”اطلاعات بیشتر …” color=”success” size=”small” link=”http://soltanali.com/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(77, 77, 77)”]

آثار منتشر شده

[ux_gallery ids=”2990,3048,3049,3052,4160,4327,4345″ style=”default” type=”slider” columns=”1″]

[/section]
[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

برخی از مشتریان

[ux_gallery ids=”2101,2106,2378,2325,2327,2328,2329,4247,4249″ style=”default” type=”slider” columns=”6″]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”0px” height=”249px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row v_align=”equal”]

[col span__sm=”12″]

مقالات

[ux_sidebar id=”instagram”]

[blog_posts style=”push” columns__md=”1″ auto_slide=”7000″ cat=”26″ readmore=”ادامه مطلب” readmore_color=”success” readmore_style=”bevel” show_date=”false” image_height=”50%”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(0,0,0)”]

آخرین پست های اینستاگرام

[ux_instagram_feed username=”idea.school” photos=”6″ type=”slider” width=”full-width” col_spacing=”xsmall” columns__md=”4″ slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgb(255, 255, 255)” padding=”0px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar id=”footer-1″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar id=”footer-2″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar id=”footer-3″]

[/col]

[/row]

[/section]