آموزش در حوزه های

دوره آموزشی برندسازی و مدریریت برند

برندسازی و مدیریت برند

جزئیات بیشتر

کمپین نویسی و مدیریت پروژهای تبلیغاتی

 

جزئیات بیشتر

مبانی برندسازی

جزئیات بیشتر

برندسازی شخصی، پرسونال برندینگ

 

جزئیات بیشتر

مدیریت بازاریابی

 

جزئیات بیشتر

مدیریت روابط عمومی

جزئیات بیشتر

تدوین برنامه کسب و کار

جزئیات بیشتر

نگارش متون و شعارهای تبلیغاتی (Copywriting)

 

جزئیات بیشتر

UX/UI Design

جزئیات بیشتر

طراحی لوگو

جزئیات بیشتر

هویت سازمانی – برندبوک

جزئیات بیشتر