آموزش در حوزه های

برندسازی و مدیریت برند

 

جزئیات بیشتر

کمپین نویسی و مدیریت پروژهای تبلیغاتی

 

جزئیات بیشتر

مبانی برندسازی

 

جزئیات بیشتر

برندسازی شخصی، پرسونال برندینگ

 

جزئیات بیشتر

مدیریت بازاریابی

 

جزئیات بیشتر

مدیریت روابط عمومی

 

جزئیات بیشتر

تدوین برنامه کسب و کار

 

جزئیات بیشتر

نگارش متون و شعارهای تبلیغاتی (Copywriting)

 

جزئیات بیشتر

طراحی لوگو

 

جزئیات بیشتر

هویت سازمانی

 

جزئیات بیشتر