خدمات

کیوریتوری

مفهوم کیوریتوری-نمایشگاه گردانی- در دوران معاصر با توجه به تحولات و بازتعریف های اقتصادی هنر در بازار همچون گسترش آرت فرها، بینال ها و حراج ها اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. آنها در کنار گالری داران، مجموعه داران، منتقدان، مشاوران هنری، ارزیابان و متخصصان هنر معاصر در حال خلق فضای جدیدی در عرصه هنر هستند. همچنین در برپایی یک نمایشگاه هنری؛ توجه به روایت پردازی، وجود زنجیره مفهومی، نحوه رویارویی مخاطب و مسائلی از این دست بر نیاز به کسب دانش کیوریتوریال بیش از پیش صحه می گذارد.

بدین منظور موسسه فرهنگی هنری ایده با مدیریت جناب آقای دکتر آرش سلطانعلی با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه های کیوریتوریال همچون؛ ارتباط کیوریتور با بازارهای هنری، نحوه انتخاب آثار برای یک نمایشگاه، مفهوم پردازی، استیتمنت نویسی، ارتباط موثر با نهادهای هنری، بررسی هنر معاصر، نقش کیوریتور، برپایی نشست های تحلیل و نقد آثار، نحوه ارتباط با مخاطب از طریق رسانه ها، پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی و…به هنرمندان، گالری داران و افراد علاقه مند به این حوزه آنها را در پیمودن مسیر حرفه ای و شخصی شان به منظور دستیابی به پیشرفت و موفقیت مستمر همراهی خواهد کرد.

همچنین برای آشنایی اصولی و فراگیری این تخصص، به آموختن مسائلی همانند؛ تعریف، مفهوم، رویکردها، تاریخچه و اهمیت (ضرورت) این رشته نیاز داریم و پس از این نگاه اجمالی به ساختار کلی دانش کیوریتوری، سرفصل ها و نکات مهم آن خود را در قالب مسائلی از این دست نمایان می کنند؛

آرش سلطانعلی کیوریتور
آرش سلطانعلی کیوریتور

۱- کیوریتور؛ انتخاب و نحوه برپایی نمایشگاه آثار هنری

 • انتخاب آثار با توجه به نوع نمایشگاه، اعم از فردی یا گروهی بودن آن.
 • گزینش های هوشمندانه در مراحل برپایی یک نمایش
 • نحوه نمایش و چیدمان آثار در فضای فیزیکی نمایشگاه. انتخاب نقطه عطف نمایش مابین آثار با توجه به شرایط فیزیکی و زمان نمایش برای انتقال مفهوم.
 • انتخاب نوع کنش اجتماعی و گفتمان مرتبط در برگزاری یک نمایش، توجه به فضای حاکم بر اجتماع و جو جاری و شناسایی فاکتورهای تعیین کننده آن.
 • تعیین هم پوشانی مدیوم های مختلف در امر بینارشته ای و ظرفیت های اثر برای انتخاب تعداد مدیوم ها
 • توجه به چیستی تجربه زیبایی شناسانه برای مخاطب، نحوه بازنمایی اثر از طریق انتقال مفهومی، ایجاد لذت فرمی و ایجاد تلنگر یا پرسش در او
 • توجه به اهمیت برپایی نشست، تحلیل، نقد و بررسی انتقادی نمایشگاه توسط کیوریتور در دعوت از منتقدان و متخصصانی که به درستی به بررسی نمایش پرداخته و به مفاهیم مهم آن اشاره کنند.
 • اهمیت استیت منت نویسی در نمایش آثار هنری، تعیین حدود لازم و کافی متن در عیان کردن مفهوم اصلی نمایش و آگاهی بخشی به مخاطب
 • از آنجاکه امروزه رسانه ها، پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی نقش مهمی را در جذب، ارتباط با مخاطب و اطلاع رسانی ایفا می کنند؛ تعیین نحوه ارتباط با این رسانه ها، شیوه تبلیغات موثر، انتخاب رسانه کارا و.. از دسته مسائلی است که کیوریتور باید توجه ویژه ای به آن مبذول داشته باشد.
 • نقش کیوریتور به عنوان یک مدیر هنری در انتخاب درست آثار با در نظر گرفتن المان های تعیین کننده، ضروری و متکثر.

 

۲- مفاهیم نظری کیوریتوریال

 • تعیین تفاوت ها و حدود کیوریتوری در رشته های مختلف و میزان نقش کیوریتور در نمایش آنها
 • بررسی وظایف کیوریتور
 • احاطه بر مباحث نظری همچون؛ جامعه ‌شناسی هنر، هنر معاصر، اقتصاد هنر و رویداد های هنر معاصر در کیوریتوری. تعیین انتخاب نهایی روند کلی یک نمایشگاه مابین عملی خلاقانه و شخصی یا روندی تاثیر گرفته از جریان غالب بازار برای یک کیوریتور
 • نحوه تاثیر بر ارتباط و مواجهه مخاطب با اثر هنری و جهت دهی آن.
 • هنر معاصر ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم فلسفی حاضر دارد. توجه به اهمیت مفهوم اثر هنری، معاصریت، بازنمایی مسائل زمانه، نگاه انتقادی، چیستی اثر هنری، کار هنری و بینارشته ای بودن -در استفاده از رسانه های مختلف و یاری گرفتن از ظرفیت های آنها به منظور القای بهتر پیام- مواردی هستند که امروزه بیش از پیش خود را به متخصصان هنری نشان می دهند. تعیین کرانه ها، حدود و مرز های ظریف این مسائل و مساله معاصریت و تشخیص آثار معاصر از موارد مهم این بخش هستند.
 • نسبت دانش کیوریتوریال با بازار و تجارت هنری، انواع این بازارها، معاملات مالی و اقتصاد هنر در معنای بین المللی و منطقه ای آن. تاثیر کسب این مهارت بر عقد قراردادهای هنری، بازار هنر ما و فضای منطقه ای و بومی آن.
 • نقش خلاقیت هنری در نحوه نمایش یک مجموعه اثر در فضاهای هنری امروز، و منظور از این نوع خلاقیت در برگزاری نمایش.
 • علت و میزان نیاز به مفهوم پردازی، خلق روایت، معنا یا ایده در برپایی یک نمایشگاه کیوریتوریال، بیرون کشیدن روایت های پنهان و حلقه های مفقوده از دل آثار، میزان آشکارگی این مفاهیم و تاثیر آن بر روند کشف معنایی مخاطب. نقش هم سویی روایی و تضاد معنایی.
آرش سلطانعلی کیوریتور
آرش سلطانعلی کیوریتور

۳- ارتباط کیوریتور با هنرمند، نهاد و بازارهای هنری

 • نحوه ایجاد ارتباط موثر مابین کیوریتور و هنرمند و تاثیر آن بر چیدمان فیزیکی و مفهومی نمایش_تعامل به  منظورکشف دغدغه ها، ذهنیت و اهداف یکدیگر_ تعین میزان دخالت شخصیت هنرمند و نیت او در خلق مفهوم و نحوه اشاره به این موضوع در استیت منت
 • شناسایی شاخصه های ارتباط موثر با نهادهای هنری اعم از؛ بازارها، بینال ها، حراج ها، گالری ها و مجموعه ها. بررسی مسائلی از قبیل شناخت قوانین نهادها، تعرفه ها، نرخ ها، آشنایی با واسطه ها، سلایق، گرایشات روز و…
 • برآورد نهایی از کنارهم قرار گرفتن مسائل مختلفی همچون؛ زیبایی شناسی اثر هنری، هنرمند، بازار، مخاطب، مفاهیم، روایات، خلاقیت، نهادها، رسانه ارتباطی، مدیوم ها و مباحث نظری امر پیچیده ای است که دانش و تخصص کیوریتوریال را در کنار تجربه عملی می طلبد. امروزه این کیوریتور ها هستند که در صحنه هنری، جریان های شاخص و نویی را در رویدادهایی همچون نمایشگاه ها، آرت فرها، بینال ها و… رقم می زنند. این حوزه نیز همچون مشاوره هنری و ارزیابی آثار از خدمات تخصصی موسسه فرهنگی هنری ایده به هنرمندان، کلکسیونرها و گالری داران است و جناب آقای دکتر آرش سلطانعلی نیز با در اختیار گذاشتن نظرات کارشناسی خود، آنها را در برگزاری موفق نمایشگاه های هنری و درخشش در آرت فر ها، بینال ها و حراجی های بین المللی یاری خواهند کرد.