سوابق هنری

آرش سلطانعلی مشاور هنری
مشاور هنری آرش سلطانعلی
آرش سلطانعلی
آرش سلطانعلی مشاور هنری
آرش سلطانعلی مشاور هنری
آرش سلطانعلی مشاور هنری
آرش سلطانعلی مشاور هنری
آرش سلطانعلی مشاور هنری
 • کیوریتور / آرت دایرکتـور
 • نویـسنــده و منـتقـد هنــری
 • طراح گرافیـک / عـکاس / نـقـاش
آرش سلطانعلی
آرش سلطانعلی
 • استاد دانشگاه در دروس تخصصی هنر از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 • فارغ التحصیل رشته طراحی گرافیک از دانشکده هنر و معماری تهران ۱۳۷۶
 • فارغ التحصیل دوره تخصصی هنر معاصر از دانشگاه چی تی اس (CTS) کشور ایتالیا ۲۰۰۵
 • آرت دایرکتور (مدیر هنری) از سال ۱۳۷۹ تاکنون
 • عـکاس و طراح گرافیـک از سال ۱۳۷۱ تاکنون
 • عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از سال ۱۳۷۶ تاکنون
 • عضو رسمی انجمن هنرمندان نقاش ایران از سال ۱۳۹۱ تاکنون
 • عضو افتخاری مرکز هنرهای تجسمی ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون
آرش سلطانعلی
آرش سلطانعلی
 • بنیانگذار موسسه فرهنگی هنری و پژوهشی ایده در سال ۱۳۸۷
 • موسس، مدیر مسئول و صاحب امتیاز آموزشگاه هنری ایده از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 • موسس، مدیر مسئول و صاحب امتیاز گالری ایده از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • موسس، مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات ایده از سال ۱۳۹۰ تاکنون
 • کیوریتور نمایشگاه های متعدد آثار هنری در سطح داخلی و بین المللی از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • مشاور هنری جشنواره‌ها، همایش‌ها و بینال های هنری متعدد در ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • داوری نمایشگاه ها و مسابقات و جشنواره های متعدد هنری از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • مشاور هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از ابتدای ۷۹ تا پایان ۸۲
 • شرکت در نمایشگاه های متعدد هنری داخلی و بین المللی از سال ۱۳۷۱ تاکنون
کیوریتور نمایشگاه های متعدد آثار هنری