خدمات

مدیریت پروژه های هنری

امروزه ضرورت کسب مفاهیم نظری مدیریت پروژه های هنری در کیوریتوری و تجربه عملی آن در بازار هنرمعاصر، با توجه به گسترش آرت فرها، بینال ها و حراج ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. کیوریتور فردی است که در کنار گالری داران، مجموعه داران، منتقدان، مشاوران هنری، ارزیابان و متخصصان هنر معاصر فضای امروزه هنر معاصر را شکل داده و نیز آن را متحول و بازتعریف می کند.

بدین منظور باید در ابتدا تعریف، رویکردها، تاریخچه و اهمیت(ضرورت) این رشته را درنظر گرفت و سپس نقش مفاهیم نظری کیوریتوریال، مخاطب، بازار هنر معاصر و ویژگی های کیوریتور را در مدیریت پروژه های هنری بررسی نمود.

مدیریت پروژه های هنری
آرش سلطانعلی مدیریت پروژه های هنری

نقش مفاهیم نظری کیوریتوری در مدیریت پروژه هنری

مفاهیم نظری دانش کیوریتوریال مباحث هنری همچون؛ نظریه‌­ی انتقادی، جامعه ‌شناسی هنر، هنر معاصر، تاریخ هنر، تاریخ فرهنگ بصری، مطالعات فرهنگی، فلسفه هنر و مطالعات بینا رشته ای را دربر می گیرد.

همچنین احاطه بر دانش مدیریت هنری که شامل؛ اقتصاد هنر، نحوه برگزاری نمایشگاه، شیوه‌­های مختلف کیوریتوری، راه‌­اندازی گالری، مدیریت پروژه، مطالعات بازار هنر و بازاریابی است نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تلفیق این دو گروه از مطالعات، دانش جامع مورد نیاز مدیریت هنری را تامین می کند.

نقش مخاطب در مدیریت پروژه هنری

کیوریتور در اولین قدم با انتخاب آثار و مدیریت نحوه نمایش آنها در فضای گالری بر ارتباط مخاطب با اثر هنری و نحوه مواجهه مفهومی او تاثیر می گذارد. او با مفهوم پردازی و خلق روایت ها شیوه بازنمایی  مفاهیم را شکل داده و روند کشف معنایی مخاطب را تعیین می کند. همچنین نحوه تبلیغات آثار و معرفی هنرمند در رسانه ها، فضای مجازی و پلتفرم ها نقش مهمی در این بین بازی می کنند.

نقش بازار در مدیریت پروژه هنری

یک کیوریتور باید تجربه کافی درمورد ارتباط با بازارهای هنری و نیز دانش نظری از تجارت و اقتصاد هنر داشته باشد. او باید با کلکسیونرها، هنرمندان، ارزیابان، منتقدان،کارشناسان هنری و گالری داران شبکه ارتباطی حرفه ای برقرار کرده باشد، همچنین برای این ارتباط ها، برپایی نمایشگاه ها، معرفی هنرمندان به بازار و نحوه فروش آثار آنها مفاهیم و محتواهای جدید خلق کند و به اصول بازار آشنا باشد. زیرا امروزه دنیای هنر معاصر در بطن معانی جدید و کشف روایت های پنهان شکل گرفته و به حیات خود ادامه می دهد.

برای مثال یک کیوریتور باید برای رشته های مختلف مفاهیم، تفاوت ها و نیز حدود دخالت خود را درنظر داشته و متناسب با آن یک نمایشگاه گروهی، انفرادی و یا بازنگری کل آثار را تعریف کند.

 

آرش سلطانعلی مدیریت پروژه های هنری
دکتر آرش سلطانعلی کیوریتور

وظایف و ویژگی های کیوریتور

وظیفه یک کیوریتور در قالب سازماندهی-آرشیو و طبقه بندی-، هویت بخشی، تبیین خلاقانه یک نمایشگاه، چینش و مدیریت آن تعریف می شود. ایجاد مفاهیم جدید از دل یک گروه اثر هنری و پیوند دادن معنادار آنها با هم، در کنار اهمیت به مخاطب، کاری است که یک کیوریتور انجام می دهد. او بدین وسیله راه های جدیدی برای تجربه زیبایی شناسانه و درک هنری پیش پای مخاطب قرار می دهد.

شناخت بازار هنر در کنار فهم نظری و مفهومی هنر به کیوریتور امکان می دهد تا یک ایده را به بهترین شکل و متناسب با شرایط روز جامعه و مخاطب اجرا کند و در معرض نمایش قرار دهد.

ویژگی هایی که به نظر می رسد یک کیوریتور باید واجد آنها باشد؛ داشتن روحیه خلاقانه، جسارت، گشودگی به اتفاقات، شبکه ارتباطی قوی، برون گرایی، ذوق هنری، فهم فلسفی، دانش نظری، تجربه عملی، روحیه مدیریتی و کار تیمی است.

بدین منظور جناب آقای دکتر آرش سلطانعلی با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه های مدیریت پروژه های هنری و کیوریتوریال همچون؛ مباحث نظری کیوریتوری، ارتباط کیوریتور با بازارهای هنری، نحوه انتخاب آثار برای یک نمایشگاه، مفهوم پردازی، استیت منت نویسی، ارتباط موثر با نهادهای هنری، بررسی هنر معاصر، نقش کیوریتور، برپایی نشست های تحلیل و نقد آثار، نحوه ارتباط با مخاطب از طریق رسانه ها، پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی و…به هنرمندان، گالری داران و افراد علاقه مند به این حوزه آنها را در پیمودن مسیر حرفه ای و شخصی شان به منظور دستیابی به پیشرفت و موفقیت مستمر همراهی خواهند کرد.