نمونه کارها و پروژه ها – طراحی هویت سازمانی

هویت سازمانی برند خدمات هواپیماهای شخصی  First Class

هویت سازمانی رستوران لوشاتو

هویت سازمانی گروه ساختمانی مان

هویت سازمانی همراه اول

هویت سازمانی مبلمان سبا

هویت سازمانی مکمل های دارویی Golden Life

هویت سازمانی مجموعه اسپا و تندرستی حس خوب زندگی

هویت سازمانی طب سوزنی

هویت سازمانی رایتل

هویت سازمانی ماهان

هویت سازمانی پرستوی آبی

هویت سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

هویت سازمانی موسسه آموزش، مطالعات و سیاحتی گرشگران بنیاد

هویت سازمانی فروشگاه K2

هویت سازمانی وزارت نفت

هویت سازمانی مرغ سمین

هویت سازمانی تابان مهر

هویت سازمانی بنیاد ملت

هویت سازمانی پوشاک بانوان