پروژه ها – مگاپارس

 • هدف و استراتژی برند
 • طراحی لوگو و پالت رنگی
 • تدوین شعار برند
 • طراحی وب سایت
 • کمپین تبلیغاتی
 • طراحی داخلی دفتر فروش
 • طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)

هدف و استراتژی برند

 • هدف کلی این خدمات، معرفی پروژه پارس به عنوان یک مجموعه چند منظوره تفریحی و تجاری است که بسیاری از برندهای تجاری بنام ایران و جهان را کنار یکدیگر جمع کرده است.
 • انتظار می رود با اجرای این خدمات، امر برندینگ این مجموعه به بهترین نحو انجام شده و جذب شرکت های خوشنام ایرانی و خارجی به وسیله ترکیبی از روش های متنوع بازاریابی و ابزار آلات مناسب تبلیغاتی تسهیل گردد.
 • از دیگر اهداف خدمات پیشنهادی، برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز برای فعالیت های پیش از افتتاح و برگزاری افتتاحیه است.
 • استراتژی اصلی این خدمات برای ورود به بازار، استراتژی تهاجمی خواهد بود.

مخاطبان:

 • عامه مردم
 • برندهای تجاری معتبر
 • شرکت های خصوصی و دولتی

شعار سازمانی برند

 • سبز، مدرن، خاص

شعار های تبلیغاتی

 • سرمایه گذاری همیشه سبز
 • اولین مرکز تجاری سبز ایران

لوگو اولیه

لوگو قدیمی مگاپارس
لوگو جدید مگاپارس

لوگو کنونی و پالت رنگی

چشم انداز(Vision)

ماموریت (Mission)

وب سایت

کمپین تبلیغاتی

طراحی داخلی دفتر فروش

طراحی هویت یکپارچه سازمانی

(Corporate Identity)