کارگاه آموزش ” نگارش متون و شعارهای تبلیغاتی”

  • ساختار دوره : آموزش کارگاهی و مطالعه موردی ( Case Study )
  • مدت دوره : ۱۰ ساعت ( طی دو  نیم روز جمعه ۱۷ و ۲۴ دیماه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ )
  • مخاطبین دوره : طراحان گرافیک ، مدیران تبلیغات ، و نویسنده گان متون تبلیغاتی کمپین ها و آژانس های تبلیغاتی . صاحبان کالا ، مدیران شرکت ها و مؤسسه های خدماتی و نیز افرادی که قریحه ی نگارش و نویسنده گی در آن ها هست و تمایل به تربیت این قریحه و استفاده از آن در صنعت تبلیغات دارند .

 

  • شرح درس :

ارائه تعاریف ، مفاهیم علمی ، اصول نظری و استاندارد های تبلیغات .

تحلیل ساختار عملکردی پروژه ها و کمپین های تبلیغاتی .

معرفی شرح وظایف و جانمایی نقش سازمانی کپی رایتر در یک آژانس یا کمپین تبلیغاتی .

بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در طراحی محتوای یک کمپین تبلیغاتی .

بررسی حوزه های گوناگون ادبیات تبلیغات ( شعارهای سازمانی و تبلیغاتی ، عناوین و محتوای کلامی گرافیک بصری ، متون فنی ، تاریخچه نویسی ، روابط عمومی و غیره ) .

مروری برنقش متون تبلیغاتی در رسانه های گوناگون ( تبلیغات چاپی ، تلویزیونی ، رادیویی ، محیطی ، اینترنتی ، پست مستقیم و غیره )

یکپارچگی در متون تبلیغاتی .

مخاطب شناسی ـ نوشتار هدفمند .

مروری بر ارکان موفقیت و تأثیر گذاری متون تبلیغاتی .

نوشتار خلاقانه ، لحن و آیین نگارش متون تبلیغاتی .