نمونه کارها و پروژه ها – طراحی تابلو و ساین بورد

گروه مپنا

در طراحی تابلوهای محیطی سایت کارخانه شرکت پره‌سازی توربین های گازی مپنا از ساختار پره توربین الهام گرفته شده است.

همراه اول

پروتئین پرولند

مرغ سمین

شرکت دارویی هلیوس

تابلوهای دیواری فدراسیون های ورزشی سازمان تربیت بدنی

نقوش برجسته دیواری سازمان تربیت بدنی