نگارش متون و شعارهای تبلیغاتی (Copywriting)

دوره کپی رایتینگ
  • ارائه تعاریف، مفاهیم علمی، اصول نظری و استانداردهای تبلیغات
  • تحلیل ساختار عملکردی پروژه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی
  • معرفی شرح وظایف و جانمایی نقش سازمانی کپی‌رایتر در آژانس یا کمپین تبلیغاتی
  • بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در طراحی محتوای یک کمپین تبلیغاتی
  • بررسی حوزه‌های گوناگون ادبیات تبلیغات (شعارهای سازمانی و تبلیغاتی، عناوین و محتوای کلامی در تصویر، متون فنی، تاریخچه‌نویسی، روابط عمومی و غیره)
  • مروری بر نقش متون تبلیغاتی در رسانه‌های گوناگون (تبلیغات چاپی، تلویزیونی، رادیویی، محیطی، اینترنتی، پست مستقیم و غیره)
  • یکپارچگی در متون تبلیغاتی
  • مخاطب‌شناسی و نوشتار هدفمند
  • مرور ارکان موفقیت و تأثیرگذاری متون تبلیغاتی
  • نوشتار خلاقانه، لحن و آیین نگارش متون تبلیغاتی