تحصیلات

تحصیلات:

 فارغ التحصیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) – سال ۱۳۷۰

   فارغ التحصیل رشته ارتباطات بصری از دانشکده هنر – سال ۱۳۷۶

فارغ التحصیل مدیریت کسب و کار MBA از دانشکده کسب و کار ایرانیان – سال ۱۳۹۱

  فارغ التحصیل مدیریت برند MBA از دانشکده کسب و کار استانبول – سال ۱۳۹۲

       فارغ التحصیل دکترای حرفه ای کسب و کار DBA از دانشگاه تهران – سال ۱۳۹۶