برندسازی و مدیریت آن

 

۸ جلسه ۳ ساعته شامل ۲۴ ساعت آموزش و کوچینگ

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰

مدرس: دکتر آرش سلطانعلی                                       

 • مفهوم برند
 • تاریخ پیدایش برند
 • فایده برند
 • ارزشمندترین برندهای جهان
 • ارتباط برند با مخاطبین
 • استراتژی های بازاریابی
 • استراتژی ها و مدل های برند سازی
 • تجربه مشتری
 • برند سازی درونی
 • رفتار مصرف کننده
 • مدیریت استراتژیک برند
 • فلسفه برند (Brand Mantra)
 • هویت برند

هویت ملموس و ابعاد ظاهری برند

هویت ناملموس و  ابعاد باطنی برند

 • انسجام و یکپارچگی برند
 • نقش ارتباطات در ارزش آفرینی برای برند
 • روش های خلق برند
 • معماری و استراتژی برند

فلسفه و ماهیت برند(Brand Nature) 

خط مشی و راهبرد برند(Brand Strategy) 

چشم انداز برند(Brand Vision) 

ماموریت برند(Brand Mission) 

ارزش‌های برند  (Brand Values) 

ارزش ویژه برند(Brand Proposition) 

جایگاه سازی برند (Brand Position)

وعده برند (Brand Promise)

جوهره برند     (Brand Essence) 

شخصیت برند(Brand Personality)

 • حس برند (Brand Sense)

هویت دیداری مشهود برند (Visual Identity)

تعریف ساختار و قواعد استفاده از نام و نشان برند

تعریف ساختار و قواعد بصری سبک و سیاق تبلیغات، ارتباطات و تشریفات

 • لحن برند (Brand Tone of Voice)

هویت شنیداری برند (Sonic Identity) 

خلق آهنگ و موسیقی برند

هویت کلامی برند(Verbal Identity)

نام گذاری برند

نام گذاری محصولات برند

خلق Tagline برند

خلق شعار (Slogan)

خلق متن و نوشتار)  (Copywriting

 • چگونگی خلق یک برند
 • مدیریت پروژه های برندسازی