اصول و مبانی برنامه ریزی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی

مدرس: آرش سلطانعلی

۸ جلسه ۳ ساعته روزهای شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰

شروع دوره جدید ترم تابستان از شنبه ۱۰ تیر ماه ۹۶

 

  • شناخت دنیای تبلیغات و ارتباطات

ارکان تبلیغات و ارتباطات

انواع روش های تبلیغ و ترویج

مدیریت موثر در تبلیغات و روابط عمومی

ویژگی های لازمه مدیران تبلیغات و روابط عمومی

شناخت فضای دنیای تبلیغات و روابط عموم

  • مفاهیم و رویکردهای تبلیغات

تعاریف تبلیغات

الگوی ۵M

شیوه‌های طبقه‌بندی تبلیغات

تبلیغات فرهنگی، تبلیغات تجاری

سیر تکامل و فلسفه ماهوی تبلیغات

مفاهیم  ATL و BTLو TTL  در تبلیغات و روابط عمومی

 

  • آژانس‌های تبلیغاتی

انواع آژانس های تبلیغاتی، آژانس های روابط عمومی

آژانس‌های خلاق، آژانس‌های رسانه‌ای، آژانس های فیلمسازی، آژانس های مشاور، . . .

شیوه راه اندازی و سازماندهی آژانس های تبلیغاتی و روابط عمومی

چارت سازمانی، شرح وظایف و اهداف در انواع آژانس های

شناخت تبلیغ کنندگان بزرگ دنیا

شناخت آژانس های بزرگ دنیا

شناخت تبلیغات موفق دنیا

 

  • نقش روابط عمومی در تبلیغات  

اجزاء و تکنیک‌های روابط عمومی

مقایسه روابط عمومی و تبلیغات

روابط عمومی سازمانی، روابط عمومی تجاری

رسانه ها و ابزارهای ارتباطاتى

لابى کردن

حمایتهاى مالى

مدیریت نمایشگاهها و رویدادهاى گروهى

 

  • رابطه تبلیغات و بازاریابی

مفاهیم و مولفه‌های بازاریابی، الگوی ۴P

محصول

کانال‌های توزیع

قیمت  گذاری

عملیات تبلیغ و ترویج (Promotion)

مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و رقبا در بازاریابی

رویکردهای جدید بازاریابی

ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC)

 

  • تحقیقات راهبردی

فرآیند و اهداف تحقیق

شناخت مخاطب؛ کلید موثر تبلیغات

مطالعه رفتار و عادات مصرف کنندگان

طبقه بندی اجتماعی مصرف کنندگان

شناخت محصول

بررسی رفتار خرید

مطالعه و بررسی بازار

مطالعه SWOT

نظرسنجی های مستقیم، میدانی و Focus Group

 

  • تدوین استراتژی پیام

دریافت اطلاعات مشتری (brief)

ادراک، آگاهی، شفاف سازی، ترغیب و اقناع

استراتژی پیام تبلیغاتی و انتخاب مزیت رقابتی

فرآیند خلاقیت در تبلیغات

تعیین فکر تبلیغاتی موثر

شیوه تفکر خلاق و پرورش ایده

خلق متن و شعار  (Copywriting) در تبلیغات

 

  • نقش رسانه‌ها در تبلیغات

مفاهیم ارتباط و ارتباطات

فرآیند انتقال پیام

هدف‌ها، راهبردها، شیوه انتخاب رسانه ها

مفاهیم دسترسی، فراوانی و پوشش رسانه‌ها

کارائی رسانه ها

زمانبندی و تخصیص بودجه

برنامه‌ریزی و مدیریت رسانه‌ها

اندازه‌گیری میزان مخاطب رسانه‌ها، تحقیقات رسانه‌ای

شناخت انواع رسانه ها

مزایا و معایب انواع رسانه ها

رسانه های چاپی، مطبوعات، روزنامه، مجلات

رسانه‌های پخشی، تلویزیون، رادیو، سینما

رسانه‌های محیطی

پست مستقیم

رسانه‌های جدید، اینترنت، شبکه های اجتماعی

 

  • برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی و ارتباطی

تعاریف و ویژگی های کمپین ها

تحلیل و مطالعه محیط کمپین

تعیین اهداف کمپین های تبلیغاتی

تعیین مخاطب در بازار هدف

تصمیمات استراتژیک و انتخاب مزیت رقابتی

تعیین جایگاه محصول یا خدمت در منحنی محصول P.L.C

آگاهی بخشی، تشویق و ترغیب، یادآوری در کمپین های تبلیغاتی

الگوی SMART در هدفگذاری کمپین های تبلیغاتی

الگوی AIDA در کمپین های تبلیغاتی

بودجه بندی کمپین تبلیغاتی

فرآیند طراحی پیام های تبلیغاتی

تعیین فکر تبلیغاتی موثر (Concept) و تهیه پیام خلاق

تعیین رسانه های موثر در کمپین

شیوه برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی

معرفی یک مدل برنامه ریزی کمپین

ارزیابی اثربخشی کمپین

 

  • ترمینولوژی تبلیغات و بازاریابی 

اصطلاحات رایج در تبلیغات و بازاریابی و روابط عمومی