تدوین استراتژیهای زیرساخت برند

[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title text=”تدوین استراتژی های زیرساخت برند”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

  • بیانیه های چشم انداز و ماموريت برند
  • تدوین ارزش‌های بنیادی برند
  • تدوین ويژگي‌ها و مزایای برند
  • تعیین جايگاه ذهنی برند
  • تعیین وعده و جوهره برند
  • تعریف شخصیت و هویت برند
  • تدوین استراتژی های توسعه خدمات برند، توزیع و قیمت گذاری، خدمات مشتریان

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-14px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”3390″]

[/col]

[/row]

[/section]