نمونه کارها و پروژه ها – طراحی بسته بندی

گلشن

پروژه طراحی بسته بندی، لوگو و هویت بصری آبمیوه های گلشن

Touji

طراحی بسته بندی غذای حیوانات خانگی Touji

Golden Life

طراحی بسته بندی محصولات دارویی Golden Life

هلیوس

طراحی بسته بندی شرکت دارویی هلیوس

ساترین

طراحی بسته بندی محصولات ساترین

تلاونگ

طراحی بسته بندی محصولات تلاونگ

همراه اول

طراحی بسته بندی سیم کارت های همراه اول

دپست

طراحی بسته بندی خدمات پستی دپست

چای

طراحی بسته بندی چای

پرولند

طراحی بسته بندی همبرگر پروتئین پرولند

Unix

طراحی بسته بندی پوشاک بانوان Unix

سمین

طراحی بسته بندی مرغ سمین