پروژه رایتل

طراحی و اجرای سیستم یکپارچه برند

هوشمندی و هیجان

پیش فرض ها:

تکراری نبودن، دارای یک فلسفه وجودی و همچنین هماهنگی با اسانس برند

علت اصلی:

استفاده از نام “رای” که در تعداد زیادی از اشعار شعرای ایرانی استفاده شده است که به معنای عقل، خرد ، هوش و تدبیر بوده و هماهنگی بی بدیلی با هوشمندی و درایت دارد.

 

استفاده از حلقه که نماد پیوند و تعهد است و ریشه در یکی از نمادهای اصیل ایرانی و پیوند با مفهومی متعالی دارد. در توضیح باید به این اشاره نمود که “حلقه فروهر” در نماد زرتشتیان به معنای پیوند با پروردگار و تعهد به اوست و از این جهت الهام بخش لوگو رایتل بوده است.

دلیل طراحی ۳ دایره در هم تنیده شده نشاندهنده ۳ موج BTS  در امواج مخابراتی است که به لحاظ فنی موجب بهترین پوشش آنتن دهی می شود.

دلیل بعدی طراحی ۳ دایره نشاندهنده نسل سوم اینترنت در کشور است که به G3 معروف است و برای اولین بار توسط رایتل در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

یکی دیگر از نکات بارز در لوگو رایتل خارج نمودن لوگو از حالت ۲ بعدی به ۳ بعدی است که هماهنگی بیشتری با لوگوهای مدرن دارد.

لازم به ذکر است که علاوه بر حوزه برندینگ تا کنون کارگاه های مختلفی در حوزه های فروش، بازاریابی ومشتری مداری توسط آرش سلطانعلی برای پرسنل رایتل برگزار شده است که همگی در جهت هماهنگی نیروی انسانی با برند خلق شده بوده است.

  1. تحقیقات و مطالعات و پژوهش بازار
  2. تدوین سند جامع استراتژی برند
  3. ایجاد جایگاه ذهنی و هویت بنیادی برند بر مبنای ایجاد تمایز
  4. طراحی و تدوین تمامی ابعاد هویت ظاهری برند شامل هویت بصری، کلامی و شنیداری
  5. طراحی، تولید یا توسعه محصول و قیمت گذاری محصول بر مبنای هویت برند
  6. تدوین برنامه توزیع متناسب با جایگاه و هویت برند
  7. تدوین برنامه جامع تبلیغات و بازاریابی و روابط عمومی و برنامه های ترویج فروش بر مبنای هویت و اهداف برند
  8. ایجاد، حفظ و توسعه وفاداری در مشتریان (مدیریت ارتباط با مشتریان) و استفاده از الگوهای جدید مصرف
  9. تدوین برنامه های سودآوری برند در آینده نزدیک و دور
  10. نظارت و آموزش