نمونه کارها و پروژه ها – طراحی بروشور و کاتالوگ

سازمان مدیریت صنعتی

بانک کشاورزی

رایتل

همراه اول

مجتمع اداری تجاری مگاپارس

گروه مپنا

توربین گازی ایران

بستنی رژیمی YO

شرکت توزین الکتریک

شرکت سکو ایران

اسپری آلرژی

دانشگاه بین المللی چابهار

رستوران لوشاتو

قهوه مولتی

آزمایشگاه زند

کلینیک طب سوزنی

محصولات اطفاحریق نارفوم کار

موسسه آموزش بنیاد

شرکت مشاوره آتیه بهار

شرکت پالایش نفت جی

شرکت بتن ماشین

گروه ساختمانی مان

طراحی بروشور برای گروه ساختمانی مان

طراحی کاتالوگ برای پروژه ساختمانی و مجتمع اداری تجاری مگاپارس

طراحی کاتالوگ و بروشور برای بانک کشاورزی

طراحی بروشور برای شرکت مشاوره آتیه بهار

طراحی کاتالوگ و بروشور برای همراه اول

طراحی بروشور برای گروه مپنا

طراحی کاتالوگ برای سازمان مدیریت صنعتی

طراحی بروشور برای شرکت بتن ماشین

طراحی بروشور برای شرکت پالایش نفت جی

طراحی بروشور برای طب سوزنی

طراحی کاتالوگ برای محصولات اطفاحریق نارفوم کار

طراحی بروشور برای موسسه آموزش بنیاد

طراحی کاتالوگ برای رستوران لوشاتو

طراحی بروشور برای تولید قهوه مولتی

طراحی بروشور برای آزمایشگاه زند

طراحی بروشور برای شرکت سکو ایران

طراحی بروشور برای رایتل

طراحی بروشور برای اسپری آلرژی

طراحی بروشور برای دانشگاه بین المللی چابهار

طراحی بروشور برای توربین گازی ایران

طراحی بروشور برای بستنی رژیمی YO

طراحی بروشور برای شرکت توزین الکتریک