پنتر (Panter)

[section padding=”0px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3638″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

  • بیانیه ماموریت و چشم انداز
  • جایگاه برند
  • شخصیت برند
  • طراحی لوگو

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

بیانیه ماموریت

ما در «پنتر» تلاش می‏ کنیم متناسب با نقطه ‏اثر صنعت نوشت‏ افزار در زندگی انسانِ امروزی، برای کلیه ذینفعان اعم از مصرف‏ کنندگان کمال‏ طلب، اعضای شبکه فروش همسو و همراه و نیز همکاران همدل و ترقی‏ خواه، در سرتاسر این کره خاکی تجربه «حس خوب» را رقم بزنیم و در تلاشیم این مهم را بواسطه اجرای همزمان و متوازن سه رکن «کیفیت مطلوب»، «قیمت مناسب» و «پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای مشتریان» محقق سازیم.

بیانیه چشم ‏انداز

دستیابی به سطح کیفی عالی بر اساس ارزیابی‏های علمی و دقیق از منظر ذینفعان اعم از مصرف‏ کنندگان نهایی، اعضای شبکه فروش و همکاران در ارکان 3 گانه «کیفیت مطلوب»، «قیمت مناسب» و «پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای مشتریان» و نیز قرار گرفتن در زمرۀ 3 برند محبوب صنعت نوشت‏ افزار تا پایان سال 1398

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

جایگاه برند

برند کارفرمایی:

جایگاه پنتر به عنوان کارفرمایی حامی کارکنان حرفه‏ای، متعهد و ترقی‏ خواه و فراهم ‏کننده یک فرصت شغلی جذاب و بستری برای رشد و شکوفایی کارکنان می باشد.

برند تأمین‏ کنندگی:

جایگاه پنتر به عنوان تأمین کننده‌ای صادق و برخوردار از سه رکن کیفیت مطلوب، قیمت مناسب و پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای مشتریان بطور همزمان و متوازن می باشد.

برند تولیدکنندگی:

جایگاه پنتر به عنوان جستجوگری مداوم برای یافتن برترین سایت‌های تولید در سطح ملی و بین‌المللی از حیث تجهیزات، دانش، تجربه و منابع انسانی برای عرضه محصولاتی زیبا، با برخورداری از سه رکن کیفیت مطلب، قیمت مناسب و پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای مشتریان به‌طور همزمان و متوازن می باشد.

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

شخصیت برند

در شخصیت برند کارفرمایی:

پنتر به عنوان استادی است داناو دلسوز و مدیر و مدبر که در عین سختگیر بودن، سعادت و رشد شاگردانش و ایفای نقش مثبت و موثر آن‌ها در جامعه را به رفاه و راحتی لحظه‏ای خود ترجیح می‏دهد.

در شخصیت برند تأمین‏ کنندگی:

پنتر به عنوان شریکی است حرفه‏ای، صمیمی و محاسبه ‏گر که ضمن تعهد به کسب‏ وکار خویش، روابط بلندمدت و مبتنی بر حفظ منافع مشتریان خود را بر سود مقطعی ترجیح می‏دهد.

در شخصیت برند تولیدکنندگی:

پنتر به عنوان دوستی است پرانرژی، خوش‏ پوش، خوش‏ مشرب، مورد اعتماد و قابل اتکا که از همراهی با وی و معرفی‏ او به سایرین احساس خوبی به افراد دست می‏دهد.

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

طراحی لوگو

[ux_gallery ids=”3705,3645,3646,3647,3648″ style=”default” type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[ux_gallery ids=”3706,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656″ style=”default” type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[/col]

[/row]

[/section]