با بزرگان تبلیغات ایران

با بزرگان تبلیغات ایران کتاب «با بزرگان تبلیغات ایران» منتشر شد. کتاب با بزرگان تبلیغات ایران حاصل گفت و گوهای صریح آرش سلطانعلی، یکی از مدیران موفق صنعت تبلیغات، با ۷ تن از مشهورترین و تاثیرگذارترین مدیران تبلیغات در ایران است. این کتاب، طی گفت و گوهایی جذاب و صمیمی شما را با دیدگاه ها و تجارب استادان صنعت تبلیغات ایران از جمله استادان محسن میرزائی، کامران کاتوزیان، منوچهر مستوفی، ناصر پاشاپور، دکتر محمود دهقان، دکتر مجید دوخته چی زاده و دکتر محمود محمدیان آشنا می کند. مطالعه کتاب «با بزرگان تبلیغات ایران» به آن دسته از مخاطبانی توصیه می شود که نیم نگاهی به دنیای تبلیغات دارند و مایل اند از قید و بندهای آکادمیک این حوزه آزاد شده و به گونه ای کاربردی، صریح و صادقانه با مسائل و چالش های صنعت تبلیغات ایران آشنا شوند.

خرید کتاب

برندسازی داینامیک

پنجاه سال پیش، برند تنها یک علامت بود، نشانه‌ای که برند به واسـطه آن شـناخته می‌شـد و آن را از رقبانش متـمایز می‌کرد. اما اکـنون برند به یک پلـتفرم تبدیل شـده است، مکانی برای تـبادل تجربه‌ای که منجر به وابستگی حسی و عاطفی می‌شود. برندها برای بـقا باید به طـور مـداوم خـود را با محـیط به سـرعـت در حـال تـغـییر کـنونی مـنـطبـق کـرده و بـه مـوجـوداتی زنده تبدیل شوند. این کتاب، احـتمالات مخـتلـف برای خــلق هویتـهای زنده بـرای بــرند را گردآوری کرده اســـت. منبعی غنی از هویتهای داینامیک بین‌المللی که به شـــش سیــستم دایـنـامیک مخــتلف تقـســیم شـده‌اند. این نـمــونه‌ها طـیـفی وسیعی شـامل هویتـهـایی با تغییرات سـاده در رنگ و شکل تا هویـتهایی مبـتنی بر ورودی اطلاعات را در بر می‌گیـرند.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۷در ۲۲۸ صفحه در قطع رحلی توسط انتشارات ایده منتشر خواهد شد.

خرید کتاب

کتاب جامع برندسازی

شرکت ها و افراد همواره دنبال روش هایی هستند که با مشتریان خود پیوند احساسی برقرار کنند؛ بی همتا باشند و رابطه ای دائمی بیافرینند. یک برند قدرتمند و متمایز در ازدحام رقبا برجسته تر از دیگران خودنمایی می کند؛ مردم به آن اعتماد می کنند، عاشق اش می شوند و در نهایت برتری اش برای همه آشکار می شود.
کتاب جامع برندسازی برای شما یک راهنما و مرجع است.
این کتاب با طرح تمام موضوعات مورد بحث در برندسازی به صورت گسترده و تخصصی، دسترسی به اطلاعات را برای همه افراد دنیای کسب و کار آسان می کند.
شما در «کتاب جامع برندسازی» یاد می گیرید چگونه از هر فرصتی برای جذب مشتریان جدید استفاده کنید و چگونه مشتریان کنونی خود را مشعوف کنید.

کتاب جامع برندسازی با تالیف و ترجمه آرش سلطانعلی استاد دانشگاه و مشاور ارشد برندسازی توسط انتشارات ایده منتشر شده است.

خرید کتاب

الفبای برندسازی

اگر تمامي صحبتهايي که در دنياي تجارت درباره برندسازي ميشود به شما اين احساس را ميدهد که انگار داريد به يک کانال راديويي خارجي زبان گوش ميدهيد، اين کتاب تعريف روشني براي تمام واژههايي که در مکالمات برندسازي بکار ميرود، ارائه ميکند، در ضمن نگاهي هم به برندها مياندازند که چرا اينقدر قدرت دارند، چه موقع و چگونه بايد يک برند را خلق کرد، مديريت و نگهداري از يک برند، چه الزاماتي ميخواهد و اينکه چگونه برندسازي را در راهبرد تجارتتان بگنجانيد.
اگر شما اهل تجارت هستيد، برندسازي کليد موفقيت بازاريابي شما است، اين کتاب شما را در مسير درستي قرار ميدهد.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۶در ۷۲ صفحه در قطع پالتویی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت

تکنيک‌های خلاقيت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقيت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقيت و فرآیند حل خلاق مسئله می‌نماید. به عبارت دیگر هر یک از تکنيک‌های خلاقيت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقيت را تقویت می‌کنند. این تکنيک‌ها فردی و گروهی می‌باشند بطوریکه محور اصلی تمام این روش‌ها و تکنيک‌ها، شکستن قالب‌های ذهنی است.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۶ در ۹۶ صفحه در قطع پالتویی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

ارزش مالی برند

امروزه بيشترين ارزش کسب و کارها از داراييهـاي ناملموس آنها نشأت ميگيرد و قطعاً توجه مديران به اين داراييها بهطور قابل ملاحظهاي افزايش یافته است.
برند، ارزش ناملموس ويژهاي است که در کسب و کارهاي بسياري مهمترين دارايي محسوب ميشود که دليل آن تأثير اقتصادي برندها است، چرا که برندها بر انتخابهاي مشتريهـا، کارکنان، سرمايهگذاران و مقامات دولتي اثر ميگذارند.
در دنيايي با وفور انتخاب، چنين تأثيري براي موفقيت تجـاري و ايجاد ارزش براي سهامداران حياتي است. حتي سازمانهـاي غيرانتفاعي نيز برند را به عنوان دارايي کليدي پذيرفتهاند تا بهواسطه آن به کمکهاي مالي، حاميان و داوطلبان دست يابند.
مطالعات مختلفي سعي بر اين داشتهاند تا ميزان تأثير برند بر ارزش سهام را تخمين بزنند. بر اساس اطلاعات بهدست آمده از اين اطلاعات، برندها به طور ميانگين بيش از يک سوم ارزش سهام را تشکيل ميدهند. نتايج حاصل از اين مطالعات مشخص ميکند که برندها به عنوان برندهاي شرکتي يا مصرفي يا ترکيبي از هر دو، ارزش قابل توجهي را ايجاد ميکنند. سهم اقتصادي برندها براي شرکتها، بسيار بزرگ است.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۶در ۴۸ صفحه در قطع پالتویی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

برند و برندسازی

این کتاب به سه بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول نگاهی به تاریخچه و تعریف برندها، و اهمیت اجتماعی و مالی آنها دارد. همچنین ارزشمندترین برندهای جهان بررسی شده و تجارب و چالش‌هایی که برندها با آن مواجه بوده‌اند و درسی که می‌توان از آنها گرفت گنجانده شده است.

بخش دوم برخی از مراحل عملی‌ را در مدیریت برند بررسی می‌کند، از قبیل جایگاه‌سازی برند و مدیریت ارزش برند، که لزوم هماهنگی برند را در تمام جنبه‌های عملکردی یک سازمان شامل می‌شود و در همة محصولات و خدمات، شیوه‌های برخورد با منابع انسانی و همچنین ارتباطات، محیط و رفتار شرکتی بسط می‌یابد. این بخش همچنین به نقش هویت بصری و کلامی برند در ارتباط با مخاطبان و حتی حیطه‌های پیچیده‌تر ارتباطات برند می‌پردازد. فصلی نیز دربارة روابط عمومی، بر این نیاز روزافزون تأکید دارد که سازمان‌ها باید اطمینان حاصل کنند که پیام‌های داخلی و خارجی آن‌ها از برند منسجم عمل می‌کنند. فصلی دیگر هم نگاهی دارد بر اهمیت ضروری برای اطمینان از اینکه برند از نظر قانونی حفاظت می‌شود.

بخش سوم آیندة برندها را از هر نوعی که باشند مد نظر قرار می‌دهد، همین‌طور تأثیرات و فرصت‌های جهانی شدن را تحلیل کرده و پتانسیل برندهای آسیایی را بررسی می‌کند. یک فصل حوزة مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تأثیر جنبش‌های ضدجهانی شدن و ضدسرمایه‌داری را مطرح می‌کند. فصل دیگری نیز به مبحث برندسازی برای ملل و کشورها می‌پردازد تا از رشته‌ها و قواعد برند بهره ببرند. فصل آخر نیز روندهایی را که آیندة برندها، کسب‌وکارها و جامعه را شکل می‌دهند، کنار هم جمع می‌کند و مشخص می‌سازد که سازمان‌ها نیازمند تمرکز روی چه هستند تا بتوانند باارزش‌ترین دارایی‌شان را که همان برندشان است بسازند.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۵ در ۳۲۰ صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

باهاوس مدرسه ای مکتب ساز

این کتاب چکیده‌ای از اندیشه‌های مکتب باهاوس – مهمترین جریان هنری قرن بیستم – است و به معرفی سردمداران این مکتب هنری که سبب‌ساز تثبیت هنر مدرن در تمامی کشورها شدند و همچنین معرفی اجمالی بر تاثیر و نقش اندیشه‌های باهاوس بر تفکرات هنری ایران می پردازد.
“باهاوس” نام یک مدرسه معماری و هنرهای کاربردی در آلمان است که از سال ۱۹۱۹ به پرورش هنرمندان پرداخت و نقش مهمی در برقراری پیوند میان طرح و فن ایفا کرد. مدرسه باهاوس طی نزدیک به یک قرن فعالیت خود چهر ه های شاخصی در عالم هنر را معرفی کرد و به عنوان مدرسه ای پیشرو در معرفی هنر قرن بیستم توانست بر روند رو به رشد هنر مدرن جهت داده و آن را به سرمنزل مقصود هدایت کند.
از ویژگی عمده این سبک می توان به تکیه هر چه بیشتر بر کارکردگرایی ، بهره گیری بهینه از خواص مواد و مصالح صنعتی و نیز احتراز از تزئینات تجملی در نمای ساختمان ها و فرآورده های صنعتی اشاره کرد و تعدادی از هنرمندان بزرگ قرن بیستم همچون پل کله ، واسیلی کاندینسکی ، والتر گروپیوس ، موهولی ناگی و یوزف آلبرس از استادان این مدرسه بودند.

 چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۳ در ۴۴ صفحه در قطع رقعی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

مارکوس وایزبک

این کتاب دربرگیرنده گزیده ای از آثار گرافیک مارکوس وایزبک، طراح گرافیک آلمانی مکتب باهاوس – بزرگترین جریان هنری قرن بیستم – است که در خردادماه سال ۹۳ و به همت مدرسه ایده در محل گالری ایده در تهران به نمایش گذاشته شد.
مارکوس وایزبک متولد سال ۱۹۶۵ در شهر آفنبرگ در آلمان و معاون دانشکده و استاد گرافیک دانشکده هنر دانشگاه باهاوس است. وی همچنین علاوه بر عضویت در باشگاه مدیران هنری و انجمن بین المللی گرافیک ( (AGI، به عنوان مدیر هنری و طراح با چندیدن گالری، موزه و بانک های معتبر همکاری داشته و کتابهای متعددی در زمینه هنر، فرهنگ و گرافیک را به رشته تحریر درآورده است.
سخنران بسیاری از سمینارهای بین المللی و دانشگاهی ازجمله در دانشگاه MIT ، دانشگاه معماری لندن و دانشگاه باهاوس و نیز برگزاری نمایشگاه های معتبر هنری بین المللی در آمریکا، ایتالیا، هلند، فرانسه، آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از دیگر سوابق حرفه ای این هنرمند سرشناس است.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۳ در ۸۴صفحه در قطع رقعی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب