چگونه برندهای زنده خلق کنیم؟

پنجاه سال پیش، برند تنها یک علامت بود، نشانه‌ای که برند به واسـطه آن شـناخته می‌شـد و آن را از رقبانش متـمایز می‌کرد. اما اکـنون برند به یک پلـتفرم تبدیل شـده است، مکانی برای تـبادل تجربه‌ای که منجر به وابستگی حسی و عاطفی می‌شود. برندها برای بـقا باید به طـور مـداوم خـود را با محـیط به سـرعـت در حـال تـغـییر کـنونی مـنـطبـق کـرده و بـه مـوجـوداتی زنده تبدیل شوند. این کتاب، احـتمالات مخـتلـف برای خــلق هویتـهای زنده بـرای بــرند را گردآوری کرده اســـت. منبعیغنی از هویتهای داینامیک بین‌المللی که به شـــش سیــستم دایـنـامیک مخــتلف تقـســیم شـده‌اند. این نـمــونه‌ها طـیـفی وسیعی شـامل هویتـهـایی با تغییرات سـاده در رنگ و شکل تا هویـتهایی مبـتنی بر ورودی اطلاعات را در بر می‌گیـرند.

چاپ اول این کتاب در سال 1397در 228 صفحه در قطع رحلی توسط انتشارات ایده منتشر خواهد شد.

 

خرید کتاب

طراحی هویت برند

 

این کتاب منبع مناسبی برای تمام تیم برندسازی از مدیرعامل گرفته تا مدیر خلاقیت تا طراح و استراتژیست برند، است. قصد من این است که اصول کار را به آسانی یاد بگیرید و مطالعه بهترین راه‌ها و روش‌های آزموده شده، برای شما الهام بخش باشد. قصد من این است که بتوانید به آسانی از هر فرصتی برای جذب مشتریان جدید و مشعوف کردن مشتریان کنونی خود استفاده کنید. و می خواهم را‌ه‌های ایجاد ارزش ویژه برند را برای شما تسهیل کنم.

چاپ اول این کتاب در سال 1397 در 300 صفحه در قطع رحلی توسط انتشارات ایده منتشر خواهد شد.

 

خرید کتاب

الفبای برند سازی

اگر تمامي صحبتهايي که در دنياي تجارت درباره برندسازي ميشود به شما اين احساس را ميدهد که انگار داريد به يک کانال راديويي خارجي زبان گوش ميدهيد، اين کتاب تعريف روشني براي تمام واژههايي که در مکالمات برندسازي بکار ميرود، ارائه ميکند، در ضمن نگاهي هم به برندها مياندازند که چرا اينقدر قدرت دارند، چه موقع و چگونه بايد يک برند را خلق کرد، مديريت و نگهداري از يک برند، چه الزاماتي ميخواهد و اينکه چگونه برندسازي را در راهبرد تجارتتان بگنجانيد.
اگر شما اهل تجارت هستيد، برندسازي کليد موفقيت بازاريابي شما است، اين کتاب شما را در مسير درستي قرار ميدهد.

چاپ اول این کتاب در سال 1396در 72 صفحه در قطع پالتویی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت

تکنيک‌های خلاقيت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقيت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقيت و فرآیند حل خلاق مسئله می‌نماید. به عبارت دیگر هر یک از تکنيک‌های خلاقيت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقيت را تقویت می‌کنند. این تکنيک‌ها فردی و گروهی می‌باشند بطوریکه محور اصلی تمام این روش‌ها و تکنيک‌ها، شکستن قالب‌های ذهنی است.

چاپ اول این کتاب در سال 1396 در 96 صفحه در قطع پالتویی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

ارزش مالی برند

امروزه بيشترين ارزش کسب و کارها از داراييهـاي ناملموس آنها نشأت ميگيرد و قطعاً توجه مديران به اين داراييها بهطور قابل ملاحظهاي افزايش یافته است.
برند، ارزش ناملموس ويژهاي است که در کسب و کارهاي بسياري مهمترين دارايي محسوب ميشود که دليل آن تأثير اقتصادي برندها است، چرا که برندها بر انتخابهاي مشتريهـا، کارکنان، سرمايهگذاران و مقامات دولتي اثر ميگذارند.
در دنيايي با وفور انتخاب، چنين تأثيري براي موفقيت تجـاري و ايجاد ارزش براي سهامداران حياتي است. حتي سازمانهـاي غيرانتفاعي نيز برند را به عنوان دارايي کليدي پذيرفتهاند تا بهواسطه آن به کمکهاي مالي، حاميان و داوطلبان دست يابند.
مطالعات مختلفي سعي بر اين داشتهاند تا ميزان تأثير برند بر ارزش سهام را تخمين بزنند. بر اساس اطلاعات بهدست آمده از اين اطلاعات، برندها به طور ميانگين بيش از يک سوم ارزش سهام را تشکيل ميدهند. نتايج حاصل از اين مطالعات مشخص ميکند که برندها به عنوان برندهاي شرکتي يا مصرفي يا ترکيبي از هر دو، ارزش قابل توجهي را ايجاد ميکنند. سهم اقتصادي برندها براي شرکتها، بسيار بزرگ است.

چاپ اول این کتاب در سال 1396در 48 صفحه در قطع پالتویی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

برند و برندسازی

این کتاب به سه بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول نگاهی به تاریخچه و تعریف برندها، و اهمیت اجتماعی و مالی آنها دارد. همچنین ارزشمندترین برندهای جهان بررسی شده و تجارب و چالش‌هایی که برندها با آن مواجه بوده‌اند و درسی که می‌توان از آنها گرفت گنجانده شده است.

بخش دوم برخی از مراحل عملی‌ را در مدیریت برند بررسی می‌کند، از قبیل جایگاه‌سازی برند و مدیریت ارزش برند، که لزوم هماهنگی برند را در تمام جنبه‌های عملکردی یک سازمان شامل می‌شود و در همة محصولات و خدمات، شیوه‌های برخورد با منابع انسانی و همچنین ارتباطات، محیط و رفتار شرکتی بسط می‌یابد. این بخش همچنین به نقش هویت بصری و کلامی برند در ارتباط با مخاطبان و حتی حیطه‌های پیچیده‌تر ارتباطات برند می‌پردازد. فصلی نیز دربارة روابط عمومی، بر این نیاز روزافزون تأکید دارد که سازمان‌ها باید اطمینان حاصل کنند که پیام‌های داخلی و خارجی آن‌ها از برند منسجم عمل می‌کنند. فصلی دیگر هم نگاهی دارد بر اهمیت ضروری برای اطمینان از اینکه برند از نظر قانونی حفاظت می‌شود.

بخش سوم آیندة برندها را از هر نوعی که باشند مد نظر قرار می‌دهد، همین‌طور تأثیرات و فرصت‌های جهانی شدن را تحلیل کرده و پتانسیل برندهای آسیایی را بررسی می‌کند. یک فصل حوزة مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تأثیر جنبش‌های ضدجهانی شدن و ضدسرمایه‌داری را مطرح می‌کند. فصل دیگری نیز به مبحث برندسازی برای ملل و کشورها می‌پردازد تا از رشته‌ها و قواعد برند بهره ببرند. فصل آخر نیز روندهایی را که آیندة برندها، کسب‌وکارها و جامعه را شکل می‌دهند، کنار هم جمع می‌کند و مشخص می‌سازد که سازمان‌ها نیازمند تمرکز روی چه هستند تا بتوانند باارزش‌ترین دارایی‌شان را که همان برندشان است بسازند.

چاپ اول این کتاب در سال 1395 در 320 صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

باهاوس مدرسه ای مکتب ساز

این کتاب چکیده‌ای از اندیشه‌های مکتب باهاوس – مهمترین جریان هنری قرن بیستم – است و به معرفی سردمداران این مکتب هنری که سبب‌ساز تثبیت هنر مدرن در تمامی کشورها شدند و همچنین معرفی اجمالی بر تاثیر و نقش اندیشه‌های باهاوس بر تفکرات هنری ایران می پردازد.
“باهاوس” نام یک مدرسه معماری و هنرهای کاربردی در آلمان است که از سال ۱۹۱۹ به پرورش هنرمندان پرداخت و نقش مهمی در برقراری پیوند میان طرح و فن ایفا کرد. مدرسه باهاوس طی نزدیک به یک قرن فعالیت خود چهر ه های شاخصی در عالم هنر را معرفی کرد و به عنوان مدرسه ای پیشرو در معرفی هنر قرن بیستم توانست بر روند رو به رشد هنر مدرن جهت داده و آن را به سرمنزل مقصود هدایت کند.
از ویژگی عمده این سبک می توان به تکیه هر چه بیشتر بر کارکردگرایی ، بهره گیری بهینه از خواص مواد و مصالح صنعتی و نیز احتراز از تزئینات تجملی در نمای ساختمان ها و فرآورده های صنعتی اشاره کرد و تعدادی از هنرمندان بزرگ قرن بیستم همچون پل کله ، واسیلی کاندینسکی ، والتر گروپیوس ، موهولی ناگی و یوزف آلبرس از استادان این مدرسه بودند.

 چاپ اول این کتاب در سال 1393 در 44 صفحه در قطع رقعی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است.

خرید کتاب

مارکوس وایزبک

این کتاب دربرگیرنده گزیده ای از آثار گرافیک مارکوس وایزبک، طراح گرافیک آلمانی مکتب باهاوس – بزرگترین جریان هنری قرن بیستم – است که در خردادماه سال 93 و به همت مدرسه ایده در محل گالری ایده در تهران به نمایش گذاشته شد.
مارکوس وایزبک متولد سال 1965 در شهر آفنبرگ در آلمان و معاون دانشکده و استاد گرافیک دانشکده هنر دانشگاه باهاوس است. وی همچنین علاوه بر عضویت در باشگاه مدیران هنری و انجمن بین المللی گرافیک ( (AGI، به عنوان مدیر هنری و طراح با چندیدن گالری، موزه و بانک های معتبر همکاری داشته و کتابهای متعددی در زمینه هنر، فرهنگ و گرافیک را به رشته تحریر درآورده است.
سخنران بسیاری از سمینارهای بین المللی و دانشگاهی ازجمله در دانشگاه MIT ، دانشگاه معماری لندن و دانشگاه باهاوس و نیز برگزاری نمایشگاه های معتبر هنری بین المللی در آمریکا، ایتالیا، هلند، فرانسه، آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از دیگر سوابق حرفه ای این هنرمند سرشناس است.

چاپ اول این کتاب در سال 1393 در 84صفحه در قطع رقعی توسط انتشارات ایده به چاپ رسیده است. 

خرید کتاب