آرش سلطانعلی


 • کیوریتور / آرت دایرکتـور

 • نویـسنــده و منـتقـد هنــری

 • طراح گرافیـک / عـکاس / نـقـاش

 • استاد دانشگاه در دروس تخصصی هنر از سال ۱۳۸۷ تاکنون

 • فارغ التحصیل رشته طراحی گرافیک از دانشکده هنر و معماری تهران ۱۳۷۶

 • فارغ التحصیل دوره تخصصی هنرشناسی از دانشگاه چی تی اس (CTS) کشور ایتالیا ۲۰۰۵

 • آرت دایرکتور (مدیر هنری) از سال ۱۳۷۹ تاکنون

 • عـکاس و طراح گرافیـک از سال ۱۳۷۱ تاکنون

 • عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از سال ۱۳۷۶ تاکنون

 • عضو رسمی انجمن هنرمندان نقاش ایران از سال ۱۳۹۱ تاکنون

 • عضو افتخاری مرکز هنرهای تجسمی ایران از سال ۱۳۷۴ تا کنون

 • بنیانگذار موسسه فرهنگی هنری و پژوهشی ایده در سال ۱۳۸۷

 • موسس، مدیر مسئول و صاحب امتیاز آموزشگاه هنری ایده از سال ۱۳۸۷ تاکنون

 • موسس، مدیر مسئول و صاحب امتیاز گالری ایده از سال ۱۳۸۸ تاکنون

 • موسس، مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات ایده از سال ۱۳۹۰ تاکنون

 • کیوریتور نمایشگاه های متعدد آثار هنری در سطح داخلی و بین المللی از سال ۱۳۸۸ تاکنون

 • مشاور هنری جشنواره‌ها، همایش‌ها و بینال های هنری متعدد در ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون

 • داوری نمایشگاه ها و مسابقات و جشنواره های متعدد هنری از سال ۱۳۸۸ تا کنون

 • مشاور هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از ابتدای ۷۹ تا پایان ۸۲

 • شرکت در نمایشگاههای متعدد هنری داخلی و بین المللی از سال ۱۳۷۱ تا کنون


تجارب تدریس

 • مبانی گرافیک دیزاین

 • طراحی لوگو – نشانه

 • طراحی پوستر

 • گالری داری

 • کیوریتوری