مگاپارس (Mega Pars)

[section padding=”0px”]

[row v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_image id=”3586″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

 • هدف و استراتژی برند
 • طراحی لوگو و پالت رنگی
 • تدوین شعار برند
 • طراحی وب سایت
 • کمپین تبلیغاتی
 • طراحی داخلی دفتر فروش
 • طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

هدف و استراتژی برند

 • هدف کلی این خدمات، معرفی پروژه پارس به عنوان یک مجموعه چند منظوره تفریحی و تجاری است که بسیاری از برندهای تجاری بنام ایران و جهان را کنار یکدیگر جمع کرده است.
 • انتظار می رود با اجرای این خدمات، امر برندینگ این مجموعه به بهترین نحو انجام شده و جذب شرکت های خوشنام ایرانی و خارجی به وسیله ترکیبی از روش های متنوع بازاریابی و ابزار آلات مناسب تبلیغاتی تسهیل گردد.
 • از دیگر اهداف خدمات پیشنهادی، برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز برای فعالیت های پیش از افتتاح و برگزاری افتتاحیه است.
 • استراتژی اصلی این خدمات برای ورود به بازار، استراتژی تهاجمی خواهد بود.

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

مخاطبان:

 • عامه مردم
 • برندهای تجاری معتبر
 • شرکت های خصوصی و دولتی

[/col]

[/row]

[/section]
[section visibility=”show-for-small”]

[row v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” bg_color=”rgb(101, 134, 72)”]

چشم انداز(Vision)

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” bg_color=”rgb(101, 134, 72)”]

ماموریت (Mission)

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

شعار سازمانی برند

سبز، مدرن، خاص

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

شعار های تبلیغاتی

سرمایه گذاری همیشه سبز

اولین مرکز تجاری سبز ایران

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

لوگو اولیه

[ux_image id=”3528″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

لوگو کنونی و پالت رنگی

[ux_image id=”3530″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

وب سایت

[ux_gallery ids=”4081,4082,4083,4084,4085,4086,4087,4088,4089,4090,4091″ type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

کمپین تبلیغاتی

[ux_gallery ids=”3730,3731,3719,3720,3721,3723,4148,3725,3726,3728,3722″ type=”slider-full”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

طراحی داخلی دفتر فروش

[ux_gallery ids=”4093,4094,4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101″ type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)

[ux_gallery ids=”4144,4157,4124,4125,4126,4127,4128,4129,4130,4138,4139,4140,4151,4152,4153″ type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[/col]

[/row]

[/section]