جایگاه سازی برند

[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title text=”جایگاه سازی برند”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” class=”moshavere-col”]

  • جستجو و یافتن یک جایگاه بکر در ذهن مشتریان
  • یافتن ایده منحصر به فرد و تمرکز روی آن
  • ایجاد دسته ی جدید برای هر برند
  • تنظیم شعارهای بازاریابی با ترکیب مناسب بصری و کلامی
  • استفاده از ریتم، تکرار و … برای به یادماندنی کردن شعارها
  • ایجاد روابط عمومی علاوه بر تبلیغات

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ margin=”-35px 0px 0px 0px” class=”moshavere-col”]

[ux_image id=”3356″]

[/col]

[/row]

[/section]