جایگاه سازی برند

  • جستجو و یافتن یک جایگاه بکر در ذهن مشتریان
  • یافتن ایده منحصر به فرد و تمرکز روی آن
  • ایجاد دسته ی جدید برای هر برند
  • تنظیم شعارهای بازاریابی با ترکیب مناسب بصری و کلامی
  • استفاده از ریتم، تکرار و … برای به یادماندنی کردن شعارها
  • ایجاد روابط عمومی علاوه بر تبلیغات