تعریف برندسازی داینامیک

[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title text=”برندسازی داینامیک”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

  • روندی جدید در طراحی برند
  • تکامل تکنولوژی، رسانه ، خلاقیت و جامعه
  • جان بخشی و پویاسازی هویت برند
  • طراحی هویت برای ارگانیسم های زنده و پویا
  • حفاظت از هویت داینامیک

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-16px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”3392″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]