تدریس

[section]

تجربه، مهارت و هنر، ثروتی نیست که طی یک شب فراهم شود،
به تمرین و استقامت، ایمان و پشتکار نیاز دارد.
من شما را در تمام آموخته‌های خود بی دریغ سهیم خواهم کرد!

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4183″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

کوچینگ COACHING

سرفصل های دوره:
1- مبانی کوچینگ
2- ایجاد روش شخصی در کوچینگ
3- ضرورت کنترل و نظارت در سازمان ها
4-مدیریت فرآیند تغییر

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/03/19/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3561″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

دیجیتال برندینگ

سرفصل های دوره:
1- برندسازی و دیجیتالی شدن زندگی
2- تفاوت دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ
3- نقش رسانه های اجتماعی در برندسازی و مروری بر تکنیکها
4- نمونه های موفق دیجیتال برندینگ…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/02/03/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3088″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

اصول و فنون مذاکره و ارتباط با مشتریان

سرفصل های دوره:
1-مبانی و اصول ارتباط با مشتریان (crm) و مشتری مداری
2- شناخت ، ضرورت و طبقه بندی مشتریان و تکنیکهای مواجهه با مشتری
3- شناخت نقاط تماس با مشتری
4- عناصر موثر بر مشتری مداری و وفادارسازی مشتریان…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2017/12/12/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3084″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

طراحی نشانه

سرفصل های دوره:
1-آشنایی با نشانه ها ، تاریخچه و انواع نشانه
2- روابط متقابل فرم ها در جهت خلق طراحی نشانه
3- شناخت فضای مثبت و منفی
4-شناخت قابلیت های انواع کادرها ( مربع ، مثلث و دایره ) و انواع خطوط…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2017/12/12/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3103″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی

سرفصل های دوره:
1-شناخت دنیای تبلیغات و ارتباطات
2-مفاهیم و رویکردهای تبلیغات
3- آژانس‌های تبلیغاتی
4-نقش روابط عمومی در تبلیغات …

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/21/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3079″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

مدیریت برند

سرفصل های دوره:
1-مفهوم برند
2-تاریخ پیدایش برند
3- فایده برند
4-ارزشمندترین برندهای جهان …

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/21/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3104″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات

سرفصل های دوره:
1-اصول طلايي ارتباطات اثربخش
2-قوانين برخورد مطلوب با ميهمانان
3- قانون طلايي تشريفات
4-آداب احترام گذاشتن…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/21/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3085″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

دوره آموزش تدوین محتوا و نگارش متون و شعارهای تبلیغاتی Copywriting

سرفصل های دوره:
1-ارائه تعاریف ، مفاهیم علمی ، اصول نظری و استاندارد های تبلیغات
2-تحلیل ساختار عملکردی پروژه ها و کمپین های تبلیغاتی
3- معرفی شرح وظایف و جانمایی نقش سازمانی کپی رایتر در یک آژانس یا کمپین تبلیغاتی
4-بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در طراحی محتوای یک کمپین تبلیغاتی…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/21/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B9/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3086″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

سازماندهى دفاتر تبليغاتى

سرفصل های دوره:
1-تعريف آژانس و انواع آن
2-تعريف گردش اطلاعات و دلايل نياز به آن
3- معرفي فرآيندهاي مرتبط با تبليغات (خلاقيت، برنامه‌ريزي، مديريت پروژه و…)
4-معرفي فرآيندهاي عمومي مرتبط با همة كسب و كارها (مديريت منابع انساني، كنترل موجودي، مالي، تداركات،…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/21/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%89-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D9%89/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3082″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

طراحی هویت سازمانی

سرفصل های دوره:
1-مفاهیم اولیه و کارکردهای طرح جامع بصری
2-ساختار نشانه استاندارد سازی نحوه استفاده نشانه ، واریاسیون‌ها، رنگبندی، ,Negative,Positive ,(Gray Scale)
3- تک رنگ، Background , Hot Stamping های مجاز
4-استاندارد سازی رنگهای اصلی و فرعی سازمانی، سیستم‌های Coding  Pantone…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/22/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3081″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

روانشناسی مخاطب و مهارت های ارتباطی

سرفصل های دوره:
1-ادراک ، فهم و استنباط صحیح
2-شناخت کلیشه های رفتاری
3-تاثیر برای حسن تفاهم و ایجاد روابط دوستانه
4-بدست آوردن شناخت عمیق از خود…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/22/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3083″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

مدیریت پروژه های تبلیغاتی

سرفصل های دوره:
1-مهارتهای تفکر خلاق برای خلق پیام
2-انواع روشهای تفکر خلاق
3-خلق ایده و پیام در چارچوب برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی (ارائه پروژه)
4-مفاهیم رسانه…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/22/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”3106″]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

اصول و مبانی مدیریت تبلیغات

سرفصل های دوره:
1-تحلیل محیط
2-تعیین اهداف کمپین
3-تعیین مخاطب در بازار هدف
4-انتخاب مزیتی رقابتی…

[button text=”ادامه مطلب” expand=”true” link=”http://soltanali.com/2018/01/22/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7/”]

[/col]

[/row]

[/section]